Trainen

Loopgroep Sneek traint op de dinsdagavond 19:30-20:45, donderdagochtend 09:00-10:15, donderdagavond 19:30-20:45, zaterdagochtend 09:30-10:45, locatie Zeilsoos-Sneeker Jachthaven. Zondagochtend, clinictrainingen.

Loopgroep IJlst traint op de woensdagavond 19:30-20:45, locatie Sporthal Utherne.

Proeftraining of informatie: rnwths@gmail.com

vrijdag 1 december 2017

BERENLOOP 2017

Groepsfoto "Bereboot"
Berenloop Terschelling 2017, Uitslagen halve marathon.
(willekeurige volgorde) Erik Bouma 1:18:05, Jan Siep van den Bos 1:41:30, Hans Jan Jasper 1:35:42, Johan Adema 1:52:39, Emiel Donker 1:41:37, Jan van der Zee 1:44:41, Hendrik van der Zee, Hessel Dijkstra 1:50:33, Raimond Serra 1:50:42, Dennis Smit 1:37:58, Klaas van Tricht 1:56:01, Marco de Vries 2:05:02, René Adema, 2:30:28, Jouke van der Zwaag 1:51:22, Minne Wiersma 1:57:35, Gerke Gerritsma 1:48:08, Pytrik Amsterdam 2:12:58, Roland Rook 1:46:52, Anthoon Haagsma 2:05:04 Jacob Schram 2:09:10, Huib Ellemers 2:06:10, Jelmer Krikke 1:58:34


Sybrich de Goede 2:01:20, Nelie Jasper 1:54:41, Lia Oppewal, 2:02:48, Johanna Albada 2:41:13 Mariska Baukema 1:52:40, Riena van der Gaast 1:56:43, Jenieke Hoogland, 1:57:54, Natasja Kuipers 2:02:10, Hieke Osinga 2:02:54, Anita Reus 2:22:00, Yvonne Hiemstra 1:51:10, Esther Vellinga 2:05:15, Monique Middeldorp 2:17:36, Irene Kriele 2:17:10, Anna van der Wal 2:04:44, Hinke Osinga 2:18:40, Miranda Jochems 2:13:24, Kiki de Boer 2:18:40, Mathilde de Vries 1:56:50

370, Joost Postma
Marathon, Joost Postma 3:49:29

1 opmerking: