Trainen

Loopgroep Sneek traint op de dinsdagavond 19:30-20:45, donderdagochtend 09:00-10:15, donderdagavond 19:30-20:45, zaterdagochtend 09:30-10:45, locatie Zeilsoos-Sneeker Jachthaven. Zondagochtend, clinictrainingen.

Loopgroep IJlst traint op de woensdagavond 19:30-20:45, locatie Sporthal Utherne.

Proeftraining of informatie: rnwths@gmail.com

dinsdag 12 november 2013

MARATHON SNEEK EN MEER

'Mar.athon rond Sneek en meer', een uniek evenement voor hardlopers en wandelaars

Met de nodige weemoed denk ik terug aan de Berenloop die helaas, maar terecht, afgelast moest worden. Peinzend over de komende loopevenementen, Wommels en Ameland, gaan mijn gedachten ook uit naar eind december, naar de kortste dag. De dag dat je moet, nou moet, laten we maar zeggen kunt inschrijven voor de '(halve) Mar.athon rond Sneek en meer'.

Start testloop
Testloop
De nuleditie, zeg maar testloop, van de 'Mar.athon rond Sneek en meer' vond plaats op 22 juni 2013. Dat was noodzakelijk om na te kunnen gaan of de planning klopt, waar mogelijke knel- en aandachtspunten in de route zijn. Om te bekijken of het parcours aan de verwachtingen voldoet. Op welk tijdstip de start van de halve marathon moet plaats vinden, opdat de hele en de halve marathoneurs elkaar niet (te veel) voor de voeten lopen. Of de duisternis, want er wordt in de avond gestart en dus moet er in het donker worden gelopen, niet te gevaarlijk voor de lopers wordt en welke extra maatregelen dan eventueel getroffen moeten worden. Of er voldoende ruimte is voor de drinkposten. Hoe zal het gaan bij de oversteek over de Noorder Oude Weg bij zeilschool Rufus? Kunnen de fietspaden langs de boorden van de Goingarijpster Poelen en het Sneeker Meer een grote hoeveelheid lopers verwerken? Welke verkeersmaatregelen moeten er genomen worden. Enzovoort.

Terzoolster sluis
De start van de hele marathon zal plaats vinden bij de Waterpoort in Sneek, die van de halve bij de brug over het Heresyl, even ten oosten van Terherne. Vanaf de Waterpoort voert de route via het Rasterhofpark naar Oppenhuizen en Uitwelleringa. Vandaar over het fietspad langs de oude weg richting Joure om halverwege af te buigen naar het Jentsje Mar, waarna met een oversteek over de Noorder Oude Weg de lopers op weg gaan naar Goingarijp. Dan richting Terherne over het fietspad langs de boorden van de Goingarijpster Poelen om bij de brug over het Heresyl de halve marathoneurs op te pikken. Gezamenlijk verder door Terherne naar Oude Schouw, dan langs het Prinses Margrietkanaal naar de Terzoolster sluis en vervolgens langs de boorden van het Sneeker Meer richting Sneek met een vervolg door het stadscentrum naar de finish bij de Waterpoort. Deze route door het meren- en weidegebied is een garantie voor een afwisselend parcours en voor mooie vergezichten over land en water, met een unieke oversteek over de Noorder Oude Weg en het sluisje bij Terzool en waarbij de laatste 7 kilometer met de invallende duisternis garant staat voor een aparte ervaring.

Finish Waterpoort Sneek
De langste dag, 21 juni 2014
Wat kun je verwachten? De (halve) 'Mar.athon rond Sneek en meer' start in Sneek bij de Waterpoort op 21 juni, de langste dag, 2014 en wel aan het begin van de avond. Met dien verstande dat de halve op de bus stapt om vervoerd te worden naar de brug  bij Heresyl (Terhorne), waar de start plaats vindt. De hele mag lopend die afstand overbruggen door vanaf de Waterpoort in Sneek op weg te gaan. Het gehele parcours is verhard, loopt grotendeels over fietspaden en dus voor het grootste deel auto vrij. De omgeving is afwisselend: schitterende vergezichten over land en water, lopen langs de boorden van het Sneeker Meer, de Goinggarijpster Poelen, langs het Prinses Margriet Kanaal. Je vangt een glimp op van de Terkaplester Poelen en de Witte en Zwarte Brekken, je loopt over een ponton om van de ene kant van de Noorder Oude Weg aan de andere kant te komen, je loopt over een sluis bij Terzool.  De route voert je langs sloten en vaarten met bloeiende waterlelies, met bermen begroeid met Fluitekruid en manshoge Bereklauwen, met de bloeiende Vlier en overal het geel van paarde- en boterbloemen en het roodbruin van de zuring in bermen en weilanden. Op elke deelnemer, wandelaar en hardloper, zal deze loop zonder enige twijfel een onuitwisbare indruk achterlaten.
De inschrijving zal plaats vinden op de kortste dag van dit jaar, dus op 21 december a.s.

Meeloper
Geen opmerkingen:

Een reactie posten