Trainen

Loopgroep Sneek traint op de dinsdagavond 19:30-20:45, donderdagochtend 09:00-10:15, donderdagavond 19:30-20:45, zaterdagochtend 09:30-10:45, locatie Zeilsoos-Sneeker Jachthaven. Zondagochtend, clinictrainingen.

Loopgroep IJlst traint op de woensdagavond 19:30-20:45, locatie Sporthal Utherne.

Proeftraining of informatie: rnwths@gmail.com

dinsdag 18 september 2012

DE MILLENNIUMLOOP

Dank aan de organisatie. Want dat mag toch wel even nadrukkelijk vermeld worden. Het enthousiasme van de deelnemers, de lopers, de fietsers, de waterdragers, de toeschouwers en de helpers was groot en het uiteindelijk bij elkaar gelopen bedrag van ruim € 2100  (van onze loopgroep) is de moeite waard. En zeker niet in de laatste plaats het weer werkte mee om er een onvergetelijk (twee daags) evenement van te maken.

Zwevers                                                                                                                                     Wat is het toch jammer dat er zich in onze loopgroep zwevende lopers bevinden (het zijn toch geen verkiezingen)! Zo kon het gebeuren dat gerenommeerde loopkrachten zich bij andere teams hadden aangesloten. Gelukkig hebben de achterblijvers zich van deze tegenslag weinig of niets aangetrokken. Na een peptolk van de teamleiders liepen zij zich het vuur uit de sloffen (een vergelijking met een vernieuwd en verjongd Nederlands elftal dringt zich hier natuurlijk op). In knalgeel gestoken hebben zij zich perfect aan de opdracht gehouden: “meedoen is belangrijker dan thuis op de bank zitten”, en “ genieten van het parcours en de omgeving geeft meer voldoening dan je de pleuris lopen”. Marten, de onbetwiste en voortreffelijke regisseur (zie elders op dit Blog of het Sneeker Nieuwsblad van j.l. woensdag) van deze millenniumloop, had, rekening houdend met de individuele wensen en mogelijkheden, voor iedereen een mooi parcours uitgezocht. Dat hij daarbij, voor de planning van de start- en wisseltijden, een gemiddelde snelheid per kilometer voor elk van ons had bedacht, ligt voor de hand.
Loopgroep Sneek 3 Vincis Aqtion
En zo gingen de eerste lopers vrolijk fluitend om 7.00 uur van start na  het startschot van Wiebe Wieling en onder begeleiding van de Friese versie van You never walk alone. Nog geen 2 uren later bleek al dat de geplande loopsnelheden aan de zuinige kant waren ingeschat.  Ook al moest er hier en daar op de wisselplaatsen even gewacht worden omdat de opvolger nog niet gearriveerd was, het liep zonder meer gesmeerd. Waarmee maar gezegd wil zijn dat, indien er geen wachttijden zouden zijn, de beide loopgroepen uit Sneek ongetwijfeld een wereldtijd hadden gelopen. Er was ook nog een tegenslag te verwerken. De aller snelste onder ons, neen geen naam, had zijn dag niet. Steunend en kreunend heeft hij zijn missie van een kleine 8 km volbracht. Een achillespeesblessure speelde hem parten. Maar wat wil je ook hij loopt zelden een afstand langer dan “ een rondje om zijn huis”. Wij allen, verzameld voor het oude stadhuis in IJlst om het laatste traject naar het festival terrein te voltooien, hebben ons medeleven getoond: hij mocht met de vlag voorop door IJlst lopen en wij volgden op gepaste afstand. Maar het moet gezegd: “hij heeft zich kranig gedragen”.

Tialda hardlopend door Makkum

Enthousiasme                                                                                                                         Ruim honderd kilometer in estafette vorm door het zuidwesten van Friesland biedt voor elk wat wils. Hoever en hoe snel ieder afzonderlijk heeft gelopen is feitelijk niet van belang. Dat bleek ook wel uit de vele positieve reacties na afloop. Iedereen was enthousiast over zijn route, over zijn starttijd, over zijn gelopen afstand, over het weer en over de sfeervolle wisselplaatsen, vaak opgeluisterd door muziek. Iedereen was ook vol lof over de begeleiding op de fiets. Vooral op de eenzame stukken, en die waren er heus wel, in een open landschap met hier en daar wat vee, een enkele reiger, soms wat meeuwen of een biddende roofvogel, afgewisseld door akkers met dat oersaaie en lelijke maïs, zorgden zij voor wat entertainment. De fietsers hebben menigeen over een doodpunt heen geholpen en ....... zij zorgden voor het meenemen van water en kleding. Bedankt. (Een enkele fietser is zo enthousiast geworden dat zij overweegt om volgend jaar i.p.v. te fietsen te gaan lopen.)

Marcel in aktie
 Feest                                                                                                                                          Maar er was meer dan alleen het loopfestijn laten we dat niet vergeten. In feite begon het Millennium spektakel en het lopen al op vrijdagavond, daar in die feesttent met Dolf Jansen. Op onnavolgbare wijze en met veel humor heeft hij voor de warming up gezorgd. In een razend tempo, springend van de hak op de tak, soms geïnspireerd door een enkeling uit het publiek, humoristisch, vaak met een ernstige ondertoon (Millenniumdoelen), inhakend op de politieke actualiteit en spottend met alles wat los en vast zit en schuddend aan heilige huisjes weet hij de feesttent ruim anderhalf uur op een heel bijzondere manier te vermaken. Daarna de muziek, een drankje, en een gezellig samenzijn als vervolg op deze warming up voor de zaterdag die vooral in het teken stond van het lopen en het feestelijk aanbieden van de cheques. Dat het een feest werd , ligt voor de hand. Vermoeide en tevreden hardlopers, begeleiders, organisatoren, toeschouwers waren allen blij dat het erop zat. Dus een ontspannen sfeer, wat muziek, vele bekenden, een hapje en een drankje en de bekendmaking  van een bedrag van €47.500 dat verdubbeld zal worden tot rond de € 95.000 zijn de ingrediënten voor een spetterende afsluiting.

Loopgroep Sneek op het finishpodium
Spijtoptanten                                                                                                                               In overleg met Marten en natuurlijk Arjen en Karin is het volgende besluit gevallen: de spijtoptanten die voor een ander team hebben gelopen kunnen zich op dinsdagavond/zaterdagochtend weer gewoon melden voor de reguliere training. Zij zullen zonder rancune weer in de groep worden opgenomen, mits zij zich bescheiden en deemoedig zullen gedragen.

Meeloper

Geen opmerkingen:

Een reactie posten